obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č. 1"

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania k zisteniu osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie starého vozidla na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Oznámenie o začatí konania o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf)

Upozornenie na povinnosť nahlásenia údajov pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2015

Príloha (pdf)