obrazok

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Príloha (pdf).