obrazok

zivotne_prostredie

zivotne_prostredie

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na orezanie drevín

Príloha (pdf).

Informovanie o úrovni triedenia odpadov

Úroveň vytriedenia odpadov za rok 2019 v obci Nesluša predstavuje podiel 22,48 % z celkového množstva odpadov - viac v prílohe (pdf).

Spoločné verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR - zrušené!

Stretnutie bolo z dôvodu prevetnívnych opatrení pred šírením COVID-19 zrušené!

Príloha (pdf).

Správa o hodnotení činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – štátna hranica SR/ČR

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a nariadenie ústneho pojednávania

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín

Príloha (pdf).