Návrh č. 1 dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (pdf).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.