obrazok

Návrh č. 1 dodatku č. 4 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané Obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša

  • Kategória: vzn

Návrh č. 1 Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkonyvykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (pdf).