Návrh č. 1 Dodatku č. 4, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2016 o úhradách za poskytované služby a úkonyvykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení (pdf).

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.