Návrh č. 1 všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území obce Nesluša (pdf).

JoomBall - Cookies