Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 26. 06. 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o záväznej časti zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Nesluša uznesením číslo III-5/2023.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.