Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 5. riadnom zasadnutí dňa 09. 12. 2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom uznesením číslo V-4/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.