Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 1. riadnom zasadnutí dňa 14. 03. 2022 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2022 o úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Nesluša a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom zariadení obce Nesluša uznesením číslo I-6/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.