Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 6. riadnom zasadnutí dňa 09. 12. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.