Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 30. 09. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.