Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 21. 06. 2022 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Nesluša č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Nesluša (pdf, 73 kB) uznesením číslo III-9/2022.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.