Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 30. 06. 2021 Všeobecne záväzné nariadenie obce Nesluša č. 3/2021 o zriadení Základnej školy s materskou školou, Nesluša 837.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.