Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 14. 09. 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o trhových miestach a trhovom poriadku na území obce Nesluša.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.