Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 20. 10. 2017 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb uznesením číslo IV-3/2017.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.