Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o nakldaní s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom (pdf)

Dôvodová správa (pdf)

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.