Obecný úrad v Nesluši podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z. Vás, p. Viliam Haluza, p. Vladimír Ivanko, p. Marianna Jedináková, p. Jakub Kopták, trvale bytom Nesluša, upozorňuje, že máte doručenú písomnosť od verejnoprávneho orgánu, ktorú si môžete vyzdvihnúť v lehote 15 dní od vyvesenia na Obecnom úrade v Nesluši č. 978.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Vyvesené: 25. 07. 2022

Zvesené:

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.