Obecný úrad v Nesluši podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení zákona č. 454/2004 Z. z. Vás, p. Zuzana Ondrušková, trvale bytom Nesluša, upozorňuje, že máte doručenú písomnosť od verejnoprávneho orgánu, ktorú si môžete vyzdvihnúť v lehote 17 dní od vyvesenia na Obecnom úrade v Nesluši č. 978.

Ing. Zuzana Jancová, starostka obce

Vyvesené: 15. 07. 2022

Zvesené:

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.