Oprava rozhodnutia č. OÚ-ZA-OOP4-2021/003860/SCH (pdf) Okresnéhú úradu Žilina zo dňa 05. 03. 2021 o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Krásno - západ.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.