Mesto Kysucké Nové Mesto zverejnilo Zmenu a doplnok č. 2 územného plánu mesta: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-2-uzemneho-planu-mesta-kysucke-nove-mesto-1.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.