Žilinský samosprávny kraj ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutoční dňa 09. 12. 2022 o 10:00 hod. v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09  Žilina.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja.

Do Správy a hodnotení a do posudzovaného strategického dokumentu je možné nahliadnuť, urobiť si z nich odpisy, výpisy alebo si na vlastné náklady zhotoviť kópie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja, Odbor regionálneho rozvoja, ul. Komenského 48, 011 09  Žilina. Kontaktnou osobou je Ing. Katarína Náhliková, č. t.: 041/503 23 10, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na adresu: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina.

Vyvesené dňa: 30. 11. 2022

Zvesené dňa:

Ing. Ján Pavlík, PhD., riaditeľ odboru

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.