obrazok

uzemne_konania

uzemne_konania

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:56

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:55

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:53

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:51

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:50

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 20. máj 2020, 14:48

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 13. máj 2020, 13:00

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 13. máj 2020, 12:58

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí konania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: streda, 13. máj 2020, 12:56

Príloha (pdf).

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 • Kategória: uzemne_konania
 • Uverejnené: pondelok, 04. máj 2020, 19:08

Príloha (pdf).