Obecné zastupiteľstvo v Nesluši dňa 26. 09. 2019 uznesením č. IV-2b/2019 schválilo Štandardy kvality sociálnych služieb.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.