obrazok

Návrh programového rozpočtu Obce Nesluša na roky 2020 - 2022

  • Kategória: rozpocet

V prípravných materiáloch pre obecné zastupiteľstvo bol zverejnený návrh č. 1 programového rozpočtu obce na roky 2020 - 2021.

Rozpočet obce

Rozpočet základnej školy