Vyhlásenie (pdf) Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Čadci o čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 09. 04. 2018 od 7:00 hod. do odvolania.