Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyhlasuje (pdf, 164 kB) čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode Čadca a Kysucké Nové Mesto od 28. 06. 2022 od 6:00 hod. do odvolania.

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.