Pozývam Vás na IV. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania v roku 2022, ktoré sa uskutoční 27. júla 2022 (streda) o 15.30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie
  2. Schválenie programu
  3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (Anna Koptáková, Stanislav Mazúch a Mária a ďalšie)
  4. Diskusia
  5. Záver

Prítomnosť verejnosti na zasadnutí bude v zmysle aktuálne platných predpisov a nariadení. 

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie

Za správnosť: Ing. Jana Škutová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.