Pozývam Vás na III. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania v roku 2022, ktoré sa uskutoční 1. júna 2022 (streda) o 15.30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie
  2. Schválenie programu
  3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (vlastníci byt. domu 963, Ján Čuboň a Júlia, Jaroslav Lisko a ďalšie)
  4. Diskusia
  5. Záver

Prítomnosť verejnosti na zasadnutí bude v zmysle aktuálne platných predpisov a nariadení. 

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie

Za správnosť: Ing. Jana Škutová, Ing. Andrea Šímová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.