Pozývam Vás na II. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania v roku 2022, ktoré sa uskutoční 13. apríla 2022 (streda) o 15.30 hod v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.

Program:

  1. Otvorenie – predseda komisie
  2. Schválenie programu
  3. Podnety, žiadosti, sťažnosti zo strany občanov, členov komisie, obecného úradu (D. Vlčková, V. Gašinec a ďalšie)
  4. Obhliadka na tvare miesta (žiadosť A. Šurhaňáková)
  5. Diskusia
  6. Záver

Prítomnosť verejnosti na zasadnutí bude v zmysle aktuálne platných predpisov a nariadení. 

Teším sa na spoluprácu i stretnutie s Vami.

Ing. Ján Vojtek, predseda komisie

Za správnosť: Ing. Jana Škutová

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.