Pozvánka (pdf) na 5. zasadanie Komisie životného prostredia a územného plánovania, ktoré sa uskutoční 09. 11. 2021 (v utorok) o 15:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Nesluši.