Oznámenie o konaní 1. zasadnutia komisie finančnej, správy obecného majetku, kultúrnej a sociálnej v roku 2021, ktoré sa bude konať 17. februára 2021 (streda) o 16:30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Nesluši.

Program

1. Otvorenie zasadnutia - predseda
2. Schválenie programu
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
4. Žiadosť na odkúpenie obecného pozemku
5. Rozpočet obce
6. Diskusia
7. Záver

Verejnosť je pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 zo zasadnutia komisie vylúčená.

V Nesluši 10. 02. 2021

Mgr. Ľubomír Tichý, predseda komisie

Stránka obce Nesluša používa cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Stránka používa iba základné cookies.