obrazok

Hody 2020 - informácie pre predajcov

  • Návštevy: 434

Hody v obci Nesluša sa budú konať v nedeľu 17. 05. 2020.

Žiadateľ musí svoju žiadosť o predajné miesto poslať poštou, cez e-podateľňu alebo e-mailom. Uzávierka podávania žiadostí je 30. 04. 2020. Po tomto termíne bude žiadateľovi zaslané rozhodnutie o výške poplatku za prenájom verejného priestranstva (výška poplatku bude vypočítaná na základe rozmerov stánku, ktoré uvedie v žiadosti). Poplatok za užívanie verejného priestranstva podľa § 3 ods. 2 písm g) Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 o miestnych daniach obce Nesluša za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje v sadzbe 1,50/m2/deň môžu žiadatelia uhradiť v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo na účet obce č. SK40 5600 0000 0003 1807 1001 najneskôr do 10. 05. 2020.

Potvrdenia o zrealizovaní platby si doneste so sebou.

Obec Nesluša nezabezpečuje elektrickú energiu.

Prideľovanie predajných miest bude uskutočňované ako minulý rok na základe príchodu.

Bližšie informácie na čísle 0902 623 179 alebo 041/428 11 21 a e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..