obrazok

3. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2017

Starostka obce Nesluša pozýva na 3. mimoriadne zasadnutie Obecného zastuiteľstva v Nesluši, ktoré sa bude konať 18. 09. 2017 o 15:00 na Obecnom úrade v Nesluši.

Program rokovania

  1. Otvorenie rokovania
  2. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 zo štátneho rozpočtu RK MŠVVaŠ SR ktorý bude realizovaný obcou Nesluša
  3. Záver

Dokumenty

  1. Pozvánka (pdf).