obrazok

Rozšírenie materskej školy - schválenie dotácie

Žiadosť obce o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie materskej školy bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválená. Zoznam s vyhodnotením žiadostí (pdf) v Žilinskom samosprávnom kraji.

Prístavbou vznikne nová trieda pre asi 22 detí.  Pri novej triede sa uvažuje so samostatnou spálňou. Stavebnými úpravami dôjde k rozdeleniu jedálne na časť pre školu a jedáleň pre škôlku. Na streche prístavby je navrhnutá plochá zelená strecha, na ktorú bude možné vyjsť zo šatne na poschodí materskej školy. Na dvore je navrhnuté detské ihrisko pre 94 detí. Pozostáva z multifunkčného ihriska a prvkov detského ihriska. Predpokladaná výška investície je 272 tisíc eur, z toho 258 tisíc bude krytých dotáciou.